Privacyverklaring Voipro Communications Company B.V.
Amsterdam, 25 mei 2018

Uw privacy is voor Voipro Communications Company B.V. van groot belang, wij houden ons dan ook strikt aan de privacywet. Dit betekent
dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij deze altijd correct gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij
uit wat we bij onze online communicatiediensten allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan gerust contact met ons op.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen
handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten
bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, geboortedatum, profielfoto, NAW-gegevens, geslacht,
(gebruikers-)naam, IP-adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege
het contract die wij met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond
en zeven jaar daarna (dit is de wettelijke bewaarplicht).

Toegang portaal
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf verschillende zaken kunt instellen,
opgeven en wijzigen voor de online communicatiediensten. Wij houden bij welke gebruiker wat gedaan heeft
en wanneer, zodat daar bewijs van is.
Hiervoor gebruiken wij uw (gebruikers-)naam, NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuuradres, IP-adres,
telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, geslacht en profielfoto. Deze hebben wij nodig vanwege het
contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de
dienstverlening aan u.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze online communicatiediensten, maar dit gebeurt te allen
tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze online communicatiediensten om zo
bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar
combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt
u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden.
Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, (gebruikers-)naam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres,
NAW-gegevens, profielfoto, factuuradres, geboortedatum en geslacht. Dit doen wij op basis van uw
toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

In-app aankopen doen
U kunt in onze online communicatiediensten dingen kopen waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de
aankoop af te handelen en te registreren.
Hiervoor gebruiken wij uw IP-adres, e-mailadres, profielfoto, factuuradres, NAW-gegevens, telefoonnummer,
geslacht, geboortedatum, (gebruikers-)naam en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het
contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond en
zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Een abonnement afsluiten
U kunt bij onze online communicatiediensten een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij uw
persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen.
Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, (gebruikers-)naam, e-mailadres,
geboortedatum, profielfoto, NAW-gegevens, geslacht en IP-adres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract
die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat u het abonnement hebt opgezegd en
zeven jaar daarna (dit is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw geboortedatum, factuuradres, e-mailadres, IP-adres, (gebruikers-)naam,
telefoonnummer, profielfoto, betalingsgegevens, NAW-gegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege
het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent
met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij
pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en
diensten. Dit abonnement kunt u eenvoudig op ieder moment opzeggen, want iedere nieuwsbrief bevat een
afmeldlink. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees op het moment dat u
klant bent. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd.

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze online communicatiediensten moet u zich eerst registreren. U moet dan
informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt
inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw (gebruikers-)naam, NAW-gegevens, telefoonnummer, profielfoto, e-mailadres, IP-
adres, geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het

contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account hebt
opgeheven.
Wij bewaren deze informatie zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we u makkelijker
kunnen benaderen als dat nodig is bij de online communicatiediensten. U kunt via uw account informatie
aanpassen wanneer u dat wilt.

Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve wanneer dit nodig is voor de
online communicatiediensten of als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat we bij het vermoeden van
fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Reclame
Op het moment dat wij nieuwe diensten, producten en/of een aanbieding hebben dan willen wij u hierover
graag informeren. Dit kunnen wij doen:
• per post
• per e-mail
• via social media (moeten ze zich zelf voor aanmelden)
• per telefoon
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet en elke e-mail
bevat een afmeldlink. Op social media kunt u ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Indien wij u
telefonisch benaderen, kunt u tijdens en na het gesprek aangeven niet meer telefonisch benaderd te willen
worden voor reclamedoeleinden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dit nodig is voor onze online
communicatiediensten of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een
vermoeden van een misdrijf).
Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is
nodig om u te kunnen leveren wat u bij ons heeft aangekocht.
Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten
de Europese privacywet naleven.

Cookies
Onze online communicatiediensten gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in
kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer
bezoekt.
Wanneer u onze online communicatiediensten voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over
cookies. Als u daarna onze online communicatiediensten verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar
hebt tegen de cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Hierdoor kan het voorkomen dat sommige zaken
van onze online communicatiediensten dan niet meer goed werken.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies.
Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook altijd hun
privacyverklaring.

Beveiliging
Het beveiligen van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons
goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze online communicatiediensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring
aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best
doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons
opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u uzelf bij ons kan identificeren. Dit is voor ons noodzakelijk om te bevestigen dat u het bent en dus
gemachtigd bent om informatie over uw eigen gegevens op te vragen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voipro Communications Company B.V.
Modemstraat 1
1033 RW Amsterdam
service@voipro.nl
+31 (0)20 7884000[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]